جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
کنفرانس علمی یکروزه تریاژ در حوادث و بلایا
کنفرانس علمی یکروزه تریاژ در حوادث و بلایا
Wednesday 8 th November 2023
کنفرانس علمی یکروزه احیای پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان
کنفرانس علمی یکروزه احیای پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان
Wednesday 8 th November 2023
کنفرانس علمی یکروزه احیای پایه قلبی ریوی بزرگسالان
کنفرانس علمی یکروزه احیای پایه قلبی ریوی بزرگسالان
Wednesday 8 th November 2023
کنفرانس علمی یکروزه تریاژ به روش ESI
کنفرانس علمی یکروزه تریاژ به روش ESI
Sunday 5 th November 2023

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس