مديريت زايمان طبيعي و عوارض آن

انتشار محتوا: ۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۶:۲۹ قبل از ظهر

مديريت زايمان طبيعي و عوارض آن

 داراي امتياز بازآموزي

گروه هدف:

مامايي : كارداني-كارشناسي - كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي

 زمان برگزاري:

19 ـ ديماه 1402   - از ساعت 8 الي 15/30

مكان برگزاري:

معاونت آموزشي دانشگاه مركز آموزش مهارتهاي باليني (Skill-Lab)

شناسه برنامه 203229

شماره تلفن پاسخگويي به سوالات 05157220585 دفتر آموزش مداوم دانشگاه

پرديس دانشگاه 5773028 يا 57225027 داخلي 148-عباسي

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس