کنفرانس علمی یکروزه احیای پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان

کنفرانس علمی یکروزه احیای پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان

انتشار محتوا: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۶:۴۵ قبل از ظهر

کنفرانس علمی یکروزه  
احیای پیشرفته قلبی ریوی بزرگسالان (شناسه برنامه 206332)

 داراي امتياز بازآموزي
(نحوه اجرا بصورت خاص)
گروه هدف:
پرستاري :  کارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد پرستاري- اورژانس-داخلي و جراحي-سلامت جامعه-پرستاري توانبخشي- سالمندي-پرستاري كودكان-مراقبت هاي ويژه – مراقبت های ویژه نوزادان
هوشبري : كارشناسي-كارداني
فوریتهای پزشکی :  كارشناسي
اتاق عمل : كارشناسي- كارداني و تکنولوژی اتاق عمل

30 ـ آبانماه 1402- از ساعت 8 الي 45/13
دانشگاه علوم پزشکی گناباد معاونت آموزشی(پردیس) مرکز آموزش مهارتهای بالینی (Skill-Lab)

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس