کنفرانس علمی یکروزه تریاژ به روش ESI

کنفرانس علمی یکروزه تریاژ به روش ESI

انتشار محتوا: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۳۳:۰۴ بعد از ظهر

کنفرانس علمی یکروزه  
تریاژ به روش ESI

 داراي امتياز بازآموزي
(هزینه ثبت نام رایگان)
گروه هدف:
پرستاري شامل: كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد پرستاري- اورژانس-داخلي و جراحي-سلامت جامعه-پرستاري توانبخشي- سالمندي-پرستاري كودكان-مراقبت هاي ويژه – مراقبت های ویژه نوزادان
مامايي شامل: كارداني-كارشناسي - كارشناسي ارشد
هوشبري :كارشناسي-كارداني
فوریتهای پزشکی : كارشناسي-كارداني

مدرسين : دكتر جواد باذلی- دكتر مرتضی خاکسار
زمان برگزاري:
23 ـ آبانماه 1402- از ساعت 8 الي 12
سالن همایش ابن سینا(معاونت آموزشی)

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس