بازآموزي (حضوري) نحوه برخورد با بيماران مولتيپل تروما

انتشار محتوا: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۵:۲۹ بعد از ظهر

بازآموزي (حضوري)

نحوه برخورد با بيماران مولتيپل تروما

 داراي امتياز بازآموزي

گروه هدف :

پزشكان عمومي و پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده

پرستاري :  كارشناسي-كارشناسي ارشد پرستاري- اورژانس-داخلي و جراحي-سلامت جامعه- سالمندي-پرستاري كودكان-مراقبت هاي ويژه مراقبت هاي ويژه نوزادان كارشناس يارشد بيهوشي

مدرسين : دكتر مرتضي خاكسار - دكتر امين زماني

زمان برگزاري:

12 اسفند ماه 1402   - از ساعت 8 الي 12/30

مكان برگزاري:

سالن زكريا معاونت درمان دانشگاه

لطفا جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سامانه آموزش مداوم دانشگاه مراجعه نماييد - شناسه برنامه 211986

شماره تلفن پاسخگويي به سوالات 05157220585 دفتر آموزش مداوم دانشگاه

پرديس دانشگاه 5773028 يا 57225027 داخلي 148

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس