كنفرانس علمي (حضوري) مباني كنترل كيفي در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي

انتشار محتوا: ۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۲:۱۸ قبل از ظهر

كنفرانس علمي (حضوري)

مباني كنترل كيفي در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي

 داراي امتياز بازآموزي

گروه هدف :

علوم آزمايشگاهي شامل : كارداني – كارشناسي-  كارشناسي ارشد  علوم آزمايشگاهي - بيوشيمي باليني - انگل شناسي - ميكروب شناسي- باكتري شناسي- ايمني شناسي- خون شناسي آزمايشگاه و بانك خون( هماتولوژي)

مدرسين : دكتر سيد حسين ابطحي ايوري – دكتر عليرضا محمدزاده – دكتر حسن بيات

زمان برگزاري:

23 آذر ماه 1402   - از ساعت 8 الي 30/14

مكان برگزاري:

سالن همايش زكريا (ستاد مركزي دانشگاه)

لطفا جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سامانه آموزش مداوم دانشگاه مراجعه نماييد - شناسه برنامه 207830

شماره تلفن پاسخگويي به سوالات 05157220585 دفتر آموزش مداوم دانشگاه ع.پ گناباد

پرديس دانشگاه 5773028 يا 57225027 داخلي 148-عباسي

 

تلفن جهت هماهنگي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر 57221595 – حسين نوري رئيس اداره آزمايشگاه مركزي سلامت

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس