کنفرانس علمی یکروزه تریاژ در حوادث و بلایا

کنفرانس علمی یکروزه تریاژ در حوادث و بلایا

انتشار محتوا: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۵:۲۱ قبل از ظهر

کنفرانس علمی یکروزه  
تریاژ در حوادث و بلایا (شناسه برنامه 206217)

 داراي امتياز بازآموزي
(هزینه ثبت نام رایگان)
گروه هدف:
پرستاري :  دکترای پرستاری - کارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد پرستاري- اورژانس-داخلي و جراحي-سلامت جامعه-پرستاري توانبخشي- سالمندي-پرستاري كودكان-مراقبت هاي ويژه – مراقبت های ویژه نوزادان – روان پرستاری
مامايي : كارداني-كارشناسي - كارشناسي ارشد – مشاوره در مامایی - دکترا
هوشبري :كارشناسي-كارداني
فوریتهای پزشکی : كارشناسي-كارداني
اتاق عمل :كارشناسي-كارداني و تکنولوژی اتاق عمل

مدرسين : دكتر جواد باذلی- دكتر امین زمانی
زمان برگزاري:
7 ـ آذرماه 1402- از ساعت 8 الي 30/11
سالن همایش ابن سینا(معاونت آموزشی)

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس