شرح وظایف

ایجاد شده در ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۹:۴۹ قبل از ظهر

 معرفی:

مرکز آموزش مداوم پزشکی در سال ۱۳۷۵ به عنوان واحدی از مرکز توسعه و مطالعات پزشکی کار خود را شروع کرد و در سال ۱۳۸۸مدیریت این مرکز مستقل و هم اکنون با نظارت معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه و با چارت سازمانی جدید مشغول به انجام فعالیت می باشد. این مرکز با اتخاذ رویکرد انجام فعالیتهای باز آموزی و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی خاص مشمولین آموزش مداوم در نظر دارد تا بستری مناسب برای ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی ، بهینه سازی خدمات بهداشتی درمانی و دستیابی به استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسطه منطبق با نیازهای جامعه بوجود آورد.

 

 شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی جهت پذیرش و ثبت نام متقاضیان جامعه پزشکی و پیراپزشکی در برنامه های آموزش مداوم
۲- اطلاع رسانی به مشمولین قانون آموزش مداوم
۳- همکاری با سازمانهای نظام پزشکی و انجمن های علمی جهت اجرای برنامه
۴- مکاتبه با واحدهای پشتیبانی و تابعه جهت همکاری در اجرای برنامه
۵- نظارت و اجرای برنامه آموزش مداوم با توجه به جدول زمانبندی شده
۶- اخذ مجوز اجرای برنامه ها
۷- صدور گواهی شرکت در برنامه ها جهت مشمولین آموزش مداوم
۸- صدور گواهی سخنرانی جهت سخنرانان برنامه های آموزشی
۹- ارزشیابی برنامه ها و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده به اساتید
۱۰- اجرای آخرین دستور العمل ها و بخشنامه های ارسالی از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۱۱- پیگیری فعالیتهای آموزشی از جمله خود آموزی و آموزش های الکترونیکی
۱۲- هماهنگی با معاونت آموزشی و ریاست محترم دانشگاه جهت تشکیل جلسات شورای آموزش مداوم و سیاستگزاری اهداف واحد
۱۳- صدور گواهی نهایی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس