کنفرانس علمی یکروزه احيا نوزاد(NRP)

کنفرانس علمی یکروزه احيا نوزاد(NRP)

انتشار محتوا: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۰:۳۹ بعد از ظهر

کنفرانس علمی یکروزه  
احيا نوزاد(NRP) (شناسه برنامه 206313)

 داراي امتياز بازآموزي
(نحوه اجرا بصورت خاص)
گروه هدف:
پرستاري :  كارشناسي-كارشناسي ارشد پرستاري- داخلي و جراحي- پرستاري توانبخشي- اورژانس-پرستاري كودكان-مراقبت هاي ويژه – مراقبت های ویژه نوزادان
مامایی : کاردانی- كارشناسي
اتاق عمل : كارشناسي- تکنولوژی اتاق عمل
هوشبري : كارشناسي

21و22 ـ آبانماه 1402- از ساعت 8 الي 30/12
دانشگاه علوم پزشکی گناباد معاونت آموزشی(پردیس) مرکز آموزش مهارتهای بالینی (Skill-Lab)

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس