فوريت هاي مامايي ALSO

انتشار محتوا: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۶:۱۶ قبل از ظهر
گروه هدف: پزشكان :  پزشكان عمومي و پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده مامايي : كارداني-كارشناسي - كارشناسي ارشد-دكترا-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي فوريت هاي پزشكي:  كارشناسي

فوريت هاي مامايي ALSO

 داراي امتياز بازآموزي

گروه هدف:

پزشكان :  پزشكان عمومي و پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده

مامايي : كارداني-كارشناسي - كارشناسي ارشد-دكترا-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي

فوريت هاي پزشكي:  كارشناسي

زمان برگزاري:

21 ـ شهريورماه 1402   - از ساعت 8 الي 15/15- سالن همايش ابن سينا(پرديس) هزينه ثبت نام 50% هزينه مصوب

لطفا جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سامانه آموزش مداوم دانشگاه مراجعه نماييد - شناسه برنامه 203229

شماره تلفن پاسخگويي به سوالات 05157220585 دفتر آموزش مداوم دانشگاه

پرديس دانشگاه 5773028 يا 57225027 داخلي 148-عباسي

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس