معرفی و شرح وظایفمعرفی:

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی قرار دارد و به طور کلی در ارتباط با برنامه های آموزشی دانشجویان و اساتید می باشد. فعالیت این مدیریت در بخش دانشجوییمرکز آموزش مداوم پزشکی در سال 1375 به عنوان واحدی از مرکز توسعه و مطالعات پزشکی کار خود را شروع کرد و در سال 1388مدیریت این مرکز مستقل و هم اکنون با نظارت معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشگاه و با چارت سازمانی جدید مشغول به انجام فعالیت می باشد. این مرکز با اتخاذ رویکرد انجام فعالیتهای باز آموزی و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی خاص مشمولین آموزش مداوم در نظر دارد تا بستری مناسب برای ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی ، بهینه سازی خدمات بهداشتی درمانی و دستیابی به استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسطه منطبق با نیازهای جامعه بوجود آورد.

شرح وظایف:

1- برنامه ریزی جهت پذیرش و ثبت نام متقاضیان جامعه پزشکی و پیراپزشکی در برنامه های آموزش مداوم
2- اطلاع رسانی به مشمولین قانون آموزش مداوم
3- همکاری با سازمانهای نظام پزشکی و انجمن های علمی جهت اجرای برنامه
4- مکاتبه با واحدهای پشتیبانی و تابعه جهت همکاری در اجرای برنامه
5- نظارت و اجرای برنامه آموزش مداوم با توجه به جدول زمانبندی شده
6- اخذ مجوز اجرای برنامه ها
7- صدور گواهی شرکت در برنامه ها جهت مشمولین آموزش مداوم
8- صدور گواهی سخنرانی جهت سخنرانان برنامه های آموزشی
9- ارزشیابی برنامه ها و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده به اساتید
10- اجرای آخرین دستور العمل ها و بخشنامه های ارسالی از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
11- پیگیری فعالیتهای آموزشی از جمله خود آموزی و آموزش های الکترونیکی
12- هماهنگی با معاونت آموزشی و ریاست محترم دانشگاه جهت تشکیل جلسات شورای آموزش مداوم و سیاستگزاری اهداف واحد
13- صدور گواهی نهایی
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/01
تعداد بازدید:
49
Powered by DorsaPortal