عملکرد

 

 
 
 
 
 

عملکرد امور هیأت علمی دانشگاه :

1- به روز کردن زمان اعطاء  پایه ها از طریق برگزاری 10 جلسه و بررسی و ارزشیابی 60 مورد جهت اعطاء  پایه های استحقاقی و تشویقی

2- برگزاری 3 جلسه جهت بررسی و ارزشیابی و ارسال 1 مورد پرونده ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

3- اطلاع رسانی و آموزش قوانین و مقررات و آئین نامه ها به اعضاء هیأت علمی در گروههای آموزشی از طریق ارسال کتب، جزوات و فایل های الکترونیکی

4- نیاز سنجی مشکلات آموزشی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اقدام لازم جهت تأمین نیازها

5- هماهنگی با هیأت اجرایی جذب دانشگاه و مرکز امور هیأت علمی وزارت متبوع در جهت تأمین اعضاء هیأت علمی جدید

6- به کارگیری 4 عضو هیأت علمی پیمانی جدید

7- پیگیری جهت جذب  نیروهای هیأت علمی سرباز و طرحی و جذب 3 عضو هیأت علمی

8- به کار گیری 2 عضو هیأت علمی قراردادی (تعهد خدمت آموزش رایگان)

9- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضاء هیأت علمی

10- تلاش در جهت تکریم اعضای هیأت علمی با به حداقل رساندن مراجعات حضوری آنها

11- مکانیزه کردن سیستم مرخصی استحقاقی اعضای هیأت علمی جهت پاسخگویی سریع

12-  بازبینی و اصلاح فرم های ارزشیابی و ارتقاء سالیانه اعضای هیأت علمی بر اساس بخشنامه های جدید

13- گردآوری و تنظیم کلیه قوانین، مقررات، آئین نامه ها، بخش نامه ها، فرم ها و جداول مرتبط با امور هیأت علمی جهت قرار دادن در وبگاه دانشگاه

14- همکاری با مدیران امور آموزشی، امور پژوهشی، امور دانشجویی فرهنگی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مدیران گروههای آموزشی

15- سازماندهی و تسریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی اعضاء هیأت علمی

16- پاسخگویی به ارباب رجوع و اقدام در جهت درخواست آنان


 
 
 

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/01
تعداد بازدید:
1276
Powered by DorsaPortal