امور رایانه ی آموزش

raiane

مسئول سیستم آموزشی سما در دانشگاه :
آقای هاشم نقوی مقدم - داخلی 124
شرح وظایف:

1- الکترونیکی نمودن فرآیندهای مربوط به ثبت نام دانشجویان
2- الکترونیکی نمودن فرآیندهای مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
3- راه اندازی سامانه الکترونیکی محاسبه آموزانه
4- راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی اساتید
5- راه اندازی سامانه الکترونیکی تجزیه و تحلیل آزمون ها
6- راه اندازی سامانه الکترونیکی ارتقای اعضای هیات علمی


کارشناس امور آموزشی (دانشکده پیراپزشکی)-خانم فاطمه قاسمی داخلی 348
کارشناس امور آموزشی (دانشکده بهداشت )-خانم زری شریفی داخلی 241
کارشناس  امور  آموزشی (دانشکده پرستاری)-خانم صدیقه رجب زاده داخلی 241
کارشناس امور آموزشی (دانشکده پزشکی)-آقای درودی داخلی 335

شرح وظایف :

1- ثبت نام و درج اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان جدیدالورود در سامانه مدیریت آموزشی سما
 
2- تعریف ترم تحصیلی بر اساس تقویم ترمی در سامانه مدیریت آموزشی سما
 
3- ثبت دروس ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی در سامانه مدیریت سما و انتقال دروس به وب جهت انتخاب واحد نیمسال
 
4- تکمیل آرایش واحدی رشته های مختلف با رعایت پیش نیاز و هم نیاز
 
5- انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (ترم یک)
 
6- تطبیق واحد دروس مقاطع کاردانی برای مقطع کارشناسی و بالاتر
 
7- انجام فرآیند انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری
 
8- فعال نمودن نیمسال ها جهت انتقال اطلاعات دانشجویان در حال تحصیل، میهمان و انتقالی
 
9- ثبت نام ودرج اطلاعات شناسنامه ای وتحصیلی دانشجویان مهمان در سامانه مدیریت آموزشی سما
 
10- اختصاص شماره دانشجویی به دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاه ها 
 
11- ثبت ، صدور و بایگانی نمرات پایان ترم تحصیلی دانشجویان
 
12- ثبت اطلاعات مرخصی، انصراف و اخراجی در سیستم
 
13- صدور و ارسال کارنامه های ترمی به دانشکده ها
 
14- اعلام اخطار کتبی به دانشجویان مشروط در پایان هر نیمسال تحصیلی
 
15- صدور و ارسال کارنامه کل به اداره دانش آموختگان دانشگاه جهت دانشجویان فارغ التحصیل
 
16- ارسال کارنامه کل برای دانشجویان انتقالی به دانشگاه های دیگر و غیر فعال نمودن آنها
 
17- گرفتن کارنامه نیمسال برای دانشجویان متقاضی
 
18- گرفتن تأییدیه انتخاب واحد ترم جاری برای دانشجویان متقاضی
 
19- حذف نمودن انتخاب واحد دانشجویان میهمان، انتقالی و عدم مراجعه
 
20- انجام فرآیند انتخاب واحد و ثبت نمرات دانشجویان میهمان یا انتقالی از سایر دانشگاهها
 
21- تعریف رشته های جدید و تخصیص کد به دروس مربوطه در سامانه مدیریت آموزشی سما
 
22- تهیه و ارسال آمار دانشجویان و دانش آموختگان بر اساس موارد درخواستی
 
23- صدور کارت موقت و دائم دانشجویی
 
24- صدور کارت ویژه کارآموزی بالینی
 
25- تهیه رنکینگ معدل نیمسال تحصیلی دانشجویان براساس درخواست گروه های آموزشی دانشگاه
 
26- دادن رمز عبور و کاربری برای دانشجویان و اساتید 
 
27- بروز رسانی تاریخ اعتبار کاربران، اساتید و دانشجویان
 
28- دادن کد کاربری برای اساتید راهنمای جدید
 
29- صدور کارت اعتباری و تنظیم سطح دسترسی به وب دانشجویان، اساتید مدرس و مشاور در سامانه مدیریت آموزشی سما
 
30- جوابگویی به ارباب رجوع و پاسخگویی تلفن ها در ساعات اداری
 
31- اقدام نامه های رسیده از طریق کارتابل 
 
32- دادن فرم های فیش واریزی برای صدور کارت کارآموزی و کارت دانشجویی المثنی
 
33- بایگانی و تفکیک فرم ثبت نام بر اساس رشته و شماره دانشجویی
 
34- کنترل پرونده های دانشجویان
 
35- حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان

1- الکترونیکی نمودن فرآیندهای مربوط به ثبت نام دانشجویان

2- الکترونیکی نمودن فرآیندهای مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

3- راه اندازی سامانه الکترونیکی محاسبه آموزانه

4- راه اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی اساتید

5- راه اندازی سامانه الکترونیکی تجزیه و تحلیل آزمون ها

6- راه اندازی سامانه الکترونیکی ارتقای اعضای هیات علمی

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/06
تعداد بازدید:
3068
Powered by DorsaPortal