شورای تحصیلات تکمیلی

شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه ها و دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تشکیل گردیده است تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبات و آیین نامه های  وزارتی و دانشگاهی در راستای فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه گسترش رشته فعالیتهای آموزشی مرتبط با تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه گام بردارد.

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

1- همکاری با معاون آموزشی دانشگاه و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب وزارتی
2- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب ضوابط مصوب وزارتی و دانشگاهی
- بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر در باره آنها
- پیشنهاد طرحها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت تحصیلات تکمیلی
- بررسی ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید و گسترش رشته های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
3- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط معاون آموزشی دانشگاه، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه یا دیگر مراجع به شورا ارجاع می شود.
4- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
5- بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید از دانشکده ها

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی:

1-     دکتر مجتبی کیان مهر معاون محترم آموزشی و رییس شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

2-     دکتر طاهره بلوچی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دبیر شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

3-     دکتر شهلا خسروان معاون محترم تحقیقات و فن آوری و عضو  شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

4-     دکتر موسی سجادی معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری  و عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

5-     دکتر علیرضا محمدزاده معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی و عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی

     6-   دکتر محمود تقوی معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت و عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/27
تعداد بازدید:
1520
Powered by DorsaPortal